P104-C4, Tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội

Tháp hấp thụ khí thải FRP Composite

Tháp hấp thụ khí thải FRP Composite Tháp hấp thụ khí thải FRP Composite Tháp hấp thụ khí thải FRP Composite Tháp hấp thụ khí thải FRP Composite Tháp hấp thụ khí thải FRP Composite
Tháp hấp thụ khí thải FRP Composite Tháp hấp thụ khí thải FRP Composite Tháp hấp thụ khí thải FRP Composite Tháp hấp thụ khí thải FRP Composite Tháp hấp thụ khí thải FRP Composite

CMTech cung cấp sản phẩm tháp hấp thụ khí thải: SO2, Cl2, khí thải lò đốt ...

Vật liệu FRP ngoài chống, chịu ăn mòn còn có nhiệt độ làm việc cao đến 90C.

Ngoài vật liệu FRP các vật liệu khác như FRP-SS, FRP-PVC cũng được sử dụng phù hợp mục đích từng công trình

Sản phẩm khác
Zalo

091.876.28.97