P104-C4, Tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội

Bể Composite (FRP) BỂ PHẢN ỨNG

Bể Composite (FRP) BỂ PHẢN ỨNG Bể Composite (FRP) BỂ PHẢN ỨNG Bể Composite (FRP) BỂ PHẢN ỨNG Bể Composite (FRP) BỂ PHẢN ỨNG Bể Composite (FRP) BỂ PHẢN ỨNG Bể Composite (FRP) BỂ PHẢN ỨNG
Bể Composite (FRP) BỂ PHẢN ỨNG Bể Composite (FRP) BỂ PHẢN ỨNG Bể Composite (FRP) BỂ PHẢN ỨNG Bể Composite (FRP) BỂ PHẢN ỨNG Bể Composite (FRP) BỂ PHẢN ỨNG Bể Composite (FRP) BỂ PHẢN ỨNG

Cung cấp Bể phản ứng, khuấy trộn dung  dịch hóa học.

Các sản phẩm được thiết kế, sản xuất theo tiêu chuẩn cao về chất lượng và hiệu suất sử dụng.

Việc kiểm tra , sửa chữa các thiết bị FRP cũng rất thuận lợi.

Sản phẩm khác
Zalo

091.876.28.97