P104-C4, Tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội

ỐNG DẪN KHÍ THẢI FRP

ỐNG DẪN KHÍ THẢI FRP ỐNG DẪN KHÍ THẢI FRP ỐNG DẪN KHÍ THẢI FRP ỐNG DẪN KHÍ THẢI FRP
ỐNG DẪN KHÍ THẢI FRP ỐNG DẪN KHÍ THẢI FRP ỐNG DẪN KHÍ THẢI FRP ỐNG DẪN KHÍ THẢI FRP

Các sản phẩm ống FRP dẫn gió nóng, dẫn khí ăn mòn cao đã được chúng tôi sản xuất lắp đặt tại nhiều nhà máy: Hóa chất Việt Trì, DAP, KYB, Sinetshu ...

Các sản phẩm cũng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản.

Sản phẩm khác
Zalo

091.876.28.97