P104-C4, Tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội

Ống dẫn dung dịch hóa chất

Ống dẫn dung dịch hóa chất Ống dẫn dung dịch hóa chất Ống dẫn dung dịch hóa chất Ống dẫn dung dịch hóa chất
Ống dẫn dung dịch hóa chất Ống dẫn dung dịch hóa chất Ống dẫn dung dịch hóa chất Ống dẫn dung dịch hóa chất

CMTech giàu kinh nghiệm trong sản xuất ống dẫn dung dịch cũng như các khụ kiện kèm theo

Các sản phẩm tuân thủ theo tiêu chuẩn JIS và được chấp nhận tại thị trường Nhật Bản.

Sản phẩm khác
Zalo

091.876.28.97