P104-C4, Tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội

Bể xử lý nước thải

Bể xử lý nước thải Bể xử lý nước thải Bể xử lý nước thải
Bể xử lý nước thải Bể xử lý nước thải Bể xử lý nước thải

Chúng tôi cung cấp bể xử lý nước thải  sinh hoạt trong nhà máy công nghiệp, khu dân cư.

Vật liệu chế tạo: FRP 

Dung tích: 5m3 đến 100m3

Sản phẩm khác
Zalo

091.876.28.97