P104-C4, Tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội

Bể FRP - JAVEL NaOCl

Bể FRP - JAVEL NaOCl Bể FRP - JAVEL NaOCl Bể FRP - JAVEL NaOCl Bể FRP - JAVEL NaOCl
Bể FRP - JAVEL NaOCl Bể FRP - JAVEL NaOCl Bể FRP - JAVEL NaOCl Bể FRP - JAVEL NaOCl

Cung cấp Bể FRP chứa dung dịch NaOCl, chất oxy hóa khác ; thể tích chứa 20m3 đến 300m3

 

Sản phẩm khác
Zalo

091.876.28.97