P104-C4, Tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội

Máng dẫn nướcsạch

Máng dẫn nướcsạch Máng dẫn nướcsạch Máng dẫn nướcsạch Máng dẫn nướcsạch Máng dẫn nướcsạch
Máng dẫn nướcsạch Máng dẫn nướcsạch Máng dẫn nướcsạch Máng dẫn nướcsạch Máng dẫn nướcsạch

CMTech cung cấp các sản phẩm nước sạch được sản xuất trên khuôn mẫu.

Các sản phẩm chính: máng dẫn nước, khay chứa dung dịch, bể nuôi thủy sản ...

Sản phẩm khác
Zalo

091.876.28.97